top of page

Toegankelijkheidsverklaring

Maatregelen ter ondersteuning van de toegankelijkheid

Good Guys Limoncello neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van Good Guys Limoncello te garanderen:

  • Neem toegankelijkheid op als onderdeel van onze missie.

  • Neem toegankelijkheid op in ons interne beleid.

Conformiteitsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definieert eisen voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. Het definieert drie niveaus van conformiteit: niveau A, niveau AA en niveau AAA. Good Guys Limoncello is volledig conform WCAG 2.1 niveau AA. Volledig conform betekent dat de inhoud zonder uitzonderingen volledig voldoet aan de toegankelijkheidsnorm.

Feedback

Wij zijn blij met uw feedback over de toegankelijkheid van Good Guys Limoncello. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsbarrières tegenkomt op Good Guys Limoncello:

Telefoon: +31620865454
E-mail: info@goodguyslimoncello.nl
Postadres: Kwikstaartlaan 42 - Bus E7060 3704 GS Zeist


Technische specificaties

De toegankelijkheid van Good Guys Limoncello is afhankelijk van de volgende technologieën om te werken met de specifieke combinatie van een webbrowser en eventuele ondersteunende technologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

HTML
CSS
JavaScript
Er wordt op deze technologieën vertrouwd voor conformiteit met de gebruikte toegankelijkheidsnormen.

Beperkingen en alternatieven

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van Good Guys Limoncello te garanderen, kunnen er enkele beperkingen zijn. Hieronder vindt u een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als u een probleem constateert dat hieronder niet wordt vermeld.

 

Beoordelingsaanpak

Good Guys Limoncello beoordeelde de toegankelijkheid van Good Guys Limoncello aan de hand van de volgende benaderingen:

  • Zelfevaluatie


Formele klachten

Als u een probleem tegenkomt, kunt u de knop ‘Probleem melden’ gebruiken.

Formele goedkeuring van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze Toegankelijkheidsverklaring is goedgekeurd door:

Good Guys Limoncello

Olaf Schulte

 

Datum

Deze verklaring is op 24 augustus 2023 opgesteld met behulp van de W3C Accessibility Statement Generator Tool.

bottom of page